06. i 07. 11. igra se Pojedinačno prvenstvo županije u kategoriji Seniora u dva nastupa. Prvenstvo se odigrava u Koprivnici u kuglani “Kuglana 2”.

Rezultate možete vidjeti ovdje.